Környezeti nevelés-az állatkerti oktatás eszköze

Az állatkertek szemléletformáló oktató nevelő tevékenységükkel fontos szerepet töltenek be. A Xantus János Állatkert tevékenységének is fontos részét képzi az oktató-nevelő tevékenység. Az állatkertek legfontosabb feladata a természetmegőrzés, melynek alapvető eszköze a nevelés. Az állatkertek kiváló színterei a környezeti nevelésnek. Az állatkerti nevelés alapját az élő, tehát a környezetében mozgó, viselkedő állatok megfigyelése képezi. A győri állatkertben újonnan létesült kifutók, a bennük élő állatokkal együtt alkalmasak az állati viselkedés szemléletes bemutatására. Nagyon fontos, hogy a kifutók a környezetgazdagítás elve alapján épüljenek, ahol az állatok jól érzik magukat, és így ezáltal megmutatkoznak természetes viselkedési szokásaik is. Az állatkertben már a kifutó elrendezése is nevelési értéket hordoz. Erre épül rá az összes többi, mely mind a zoopedagógia szerves részét képzi. Már a csoportvezetésnél is törekszünk arra, hogy ne csupán információkat közöljünk a gyerekeknek, hanem próbáljuk a kompetencianövelő tanulásszervezési módszerek és tanulói munkaformák (megbeszélés, vita, egyéni és csoportmunka) szimultán alkalmazását.

Közvetett oktatás

Az állatkert minden év végén elkészíti programtervét a jövő évre vonatkozóan. A programok részletes leírását tartalmazza a honlapunk programajánlója, így a pedagógusok képet kapnak az állatkertben zajló programokról, melyre időben be is tudnak jelentkezni. Fontos, hogy előre tudják milyen események vannak az állatkertben, hogy az állatkerti látogatást vagy esetleg az állatkerti órákat a tanmenetbe be tudják építeni. 
Nagyon sok olyan program van az állatkertben, melyekre kimondottan iskolás csoportok érkezését várjuk. Ezek a rendezvények részben illeszkednek a tananyaghoz, életkorhoz igazítottak és olyan ismereteket közvetítenek, melyek a gyerekek hasznára vállnak. Természetesen ezek a programok nem kötődnek az oktatási intézmények tantervéhez inkább kiegészítik, előkészítik, vagy rendszerezik az ismereteket. Az Állatok Világnapja a Madarak és Fák napja és a Föld napja a jelentősebb rendezvényei közé tartoznak a vadasparknak, ahová kimondottan iskolás csoportok érkezését várjuk. A többi hasonló jellegű rendezvényünk (Húsvét, Gyereknap, Halloween) leginkább a kikapcsolódást szolgálja, egy kellemes családi nap eltöltését, ahol a gyerekek és felnőttek is jól érzik magukat. Természetesen ilyenkor is „csempésznek” a park munkatársai a programok közé olyan játékos vetélkedőket, ismeretterjesztő előadásokat a gyerekeknek, hogy azok kitöltésével újabb ismeretekre tesznek szert.

Közvetlen oktatás

Ide tartoznak az úgynevezett zoo-órák, melyek kimondottan a direkt vagy más néven közvetlen oktatást szolgálják. Az állatkerti tanóra a szervezett keretben zajló nevelés formája. Az állatkert 2010-től indította útjára a zoo-ovit és zoo-sulit. Ezek a tanórák már kapcsolódhatnak a tananyaghoz. A program jelenleg még kidolgozás alatt áll. A zoo-órák speciálisan összeállított tanmenete hasonlít az iskolai órák felépítéséhez, de módszerei, munkaformái eltérőek attól. Az órákat az állatkert és a Füles Bástya speciálisan felszerelt oktatótermében tartjuk, melyek felszerelése szintén az oktatási célt szolgálja. Állati preparátumok, képek, színes ábrák, fajleírások, néha egy-egy élő állat része az oktatási folyamatnak. Az oktatóterem többfunkciós. Nyáron a zootábornak ad otthont, ahol szintén a gyerekek a legtöbb idejüket játékos tanulással töltik. Természetesen a terem elrendezése ilyenkor nem a hagyományos tantermi foglalkozáshoz igazított, hanem egy lazább közösségi tér kerül kialakításra, hogy a gyerekeknek ne legyen az az érzetük, hogy „iskolában” vannak. Pedig a zoo-tábor szintén zoo-suliként működik. Kilenc héten át komoly oktató-nevelő munka folyik zoopedagógusok irányítása mellett. 


 

Nézze meg galériánkat is!